michaelgroser.dk
michaelgroser.dk
    Opret ny bruger   Log ind
 Forside
 Om Michael Groser
 Om Enneagrammet
 Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7
Type 8
Type 9
EEN-til-een instinkt
Redebygger Instinkt
NAVIgatÝr instinkt
 Find din Enneagram Profil
 Foredrag
 Kurser for firmaer
 Enneagram kurser/uddannelser
 Referencer
 Kontakt
 
tester
 

 Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet - et Krak-kort over personlig udvikling

Måske er den nemmeste måde at forstå Enneagrammet på at opfatte det som et Krak-kort eller måske endda en GPS over personlig udvikling. Enneagrammet bruges også til bl.a. team-, salgs- og ledertræning, fordi alle disse områder består af mennesker.

Teorien i grundtræk

Enneagrammet er en psykologisk model, som beskriver ni ligeværdige personlighedstyper. Modellen forklarer bl.a. menneskers tanke- og adfærdsmønstre, værdier, motivation, overbevisninger, overlevelsesstrategier og meget mere. Kort sagt, hvorfor vi har de tanker og overbevisninger, vi har, og hvorfor vi opfører os, som vi gør. Måske ligeså vigtigt forklarer Enneagrammet indirekte, hvorfor vi ikke gør det, som andre synes ville være det naturlige at gøre i forskellige situationer. Enneagrammet er anerkendt af psykologer, psykiatere, frem- trædende virksomhedskonsulenter og coaches verden over.

Enneagrammet er altså et let forståeligt landkort over ni per- sontyper, som kan vise dig den letteste og mest direkte vej til ”den bedste udgave af dig selv” - uanset hvor du lige nu befinder dig.

De fleste som, i én eller anden form, har stillet sig selv spørgs- målet ”Gad vide, om ikke der findes en endnu bedre udgave af mig?” har også været i berøring med frustrationen ved ikke præcist at vide, hvordan denne udgave egentlig ser ud eller præcis opfører sig. Hvilke talenter man skal fokusere på at ud- vikle, hvilke faldgruber man med størst udbytte kunne arbejde på at forbedre - kort sagt, hvad man helt konkret skal gøre for at blive en bedre udgave af sig selv. Det er min erfaring, at hvis denne frustration har bare den mindste plads i ens tanke- eller følemønstre, så erstattes ønsket om at blive en bedre udgave af sig selv med en opgivende holdning i retning af ”det nytter ikke alligevel” eller ”jeg orker ikke at sejle i den forkerte retning i årevis, blot for at opdage at jeg ikke har opnået no- get som helst”. Dertil kommer hele bekymringen om, hvorvidt man lander på benene, bliver alt for ked af det undervejs, bli- ver skilt og mister alle sine venner. Alt sammen ”spøgelser”, men nogle alvorlige nogen af slagsen.

I vores kommunikation med andre om den nuværende udgave af os selv, særligt når vi har opført os tvivlsomt over for vores nære relationer, forsvarer vi os med attituden ”sådan er JEG, altså - hvis du vil have mig må du tage mig som jeg er!” Ikke altid en fair udmelding, da udgangspunktet faktisk var, at man selv gerne ville have udnyttet sine talenter og styrker endnu bedre, men blot gik lidt kold på ikke at vide præcis hvordan.

Det er som middel mod denne frustration, at Enneagrammet har noget vigtigt at byde på og den væsentligste grund til at jeg skrev denne bog. Som ovenfor beskrevet, er Enneagram- met let tilgængeligt, og frem for at fokusere bredt og inklude- re alle, fokuserer Enneagrammet på præcis dine temaer. Dvs. dine talenter og styrker, dine udfordringer og faldgruber, din 

begrænsende tanke- og handlemønstre, dine overbevisninger (om dig selv, andre og verden) og måske vigtigst af alt: Ennea- grammet indeholder gode, sunde strategier, som kan hjælpe dig med at håndtere dine faldgruber i relationer, samarbejde og kommunikation med andre.

Forskellen på Enneagrammet og ”de andre” typologier

Det som adskiller Enneagrammet mest fra andre anerkend- te og velfungerende psykologiske typologi værktøjer (for ek- sempel MBTI, Belbin, DISC, JTI, Garuda, Insight m.fl.) er det indbyggede ”how to” element. Hvor de fleste andre systemer næsten udelukkende fungerer som ”krystalkugler”, dvs. de in- deholder primært evnen til at diagnosticere personligheden præcist (fx. om en person er introvert eller ekstrovert), så har Enneagrammet masser af seriøse og målrettede input til, hvordan man kan arbejde med eller håndtere en given negativ adfærd eller faldgrube.

Vinger

Hvert af de ni tal på cirklen repræsenterer en personligheds- type. Hver type er desuden forbundet med én eller to af sine naboer. Disse kaldes vinger. At være forbundet med den ene af eller begge dine vinger vil sige, at din adfærd i nogen grad vil være præget af vingens adfærd.

Du kan læse meget mere uddybende om vinger i Michael Grosers bog Enneagrammet i praXis".

Stress- og tryghedstyperne

Hver type i Enneagramsymbolet er desuden nært forbundet med to andre typer, angivet med de streger, som løber inde i symbolet. Disse kaldet relations-stregerne. De forbinder den primære type med hhv. typens stress- og tryghedstype (fx. er en 7er forbundet/relateret til typerne 1 og 5). I mange år har disse streger været kendt som ”pilene”, idet der har været pi- lespidser på disse relations-streger, men den nyeste viden på området (fra 2012) afslører, at disse pilespidser ikke er en del af den oprindelige teori om Enneagrammet (kun stregerne).

Stresstypen

Den ene relations forbindelse kaldes for typens stresstype. Det er den type, som du normalt vil komme til at ligne, hvis du er meget presset eller stresset i en periode, fordi du under voldsomt pres ”låner” denne types adfærd.

I perioder af ens liv, hvor typens egen strategi ikke ser ud til at virke, vil man på et tidspunkt uvilkårligt blive presset over i adfærd, som ligner ens stresstype. Karakteren af denne ad- færd vil normalt befinde sig på samme niveau af selvindsigt som personen på det pågældende tidspunkt, hvilket i langt de fleste tilfælde vil sige på middel/lavt niveau (da personen jo er særdeles presset). Herved bliver det også naturligt faldgru- berne og skyggesiderne fra stresstypen, som kommer i spil. Eksempelvis bliver en hårdt presset 3er, som er presset over i 9er adfærd, handlingslammet og apatisk i skarp modsætning til 3erens normale målrettede og ”gå efter guldet” attitude.

Tryghedstypen

Stik modsat stresstypen har hver af de ni typer også en så- kaldt tryghedstype (kært barn har lange navler(!?), så i nogle tilfælde kaldes denne også for lykkepilen eller harmonitypen m.fl.). Tryghedstypen er den anden af relations-stregerne, og den beskriver, hvilken types adfærd du vil blive præget af, når dit liv er trygt, harmonisk og i balance. På samme måde som med stress typen vil den adfærd, som udvises fra trygheds- typen, normalt befinde sig på samme niveau af selvindsigt som personen på det pågældende tidspunkt. Modsat stressty- pen, som ofte udviser adfærd på lavt niveau, vil tryghedstypen udvise typen på relativt højt niveau af selvindsigt. Altså en god udgave af vedkommende.

Eksempelvis bliver den selvsamme 3er, som ovenfor var pres- set ud i 9er-adfærd, udvise 6er-træk, når hans eller hendes liv er harmonisk og balanceret. Hovedtrækkene i denne adfærd vil være et realistisk syn på, hvad han/hun kan overkomme, en ansvarlig tilgang til, hvor meget man kan/skal arbejde, og en naturlig skepsis, som sikrer, at målsætningerne opnås uden for meget stress.

Du kan læse meget mere uddybende om stress- og tryghedstyperne i Michael Grosers bog Enneagrammet i praXis".

 Enneagram logoet

I den tid, jeg har kendt og arbejdet med Enneagrammet, har jeg brugt eller set Enneagrammet brugt i bl.a. følgende disci- pliner:

Business

Kommunikation Feedback
Samarbejde
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Ledertræning
Selvledelse
Coaching
Rådgivning og mentoring


Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse 


 
 
 
michaelgroser.dk
 
 
 
   
 
  Få mandsgs Biz'en  
     
 
E-mail *
 
Fornavn*
 
Efternavn*
 
Firmanavn
 
 
 
 
© michaelgroser.dk ApS • Ventegodtsvej 5 • 3100 Hornbæk • Tlf. 70 233 244 • www.michaelgroser.dk
michaelgroser.dk