Enneagram Introduktion

Persontypeværktøjet Enneagrammet som fælles platform for effektivt samarbejde og trivsel. På en inspirerende, engageret og motiverende måde tages deltagerne igennem en på samme tid humørfyldt og seriøs introduktion til persontype værktøjet Enneagrammet. Tidens mest effektive værktøj til at skabe trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet forklarer, hvordan 9 vidt forskellige typer af hhv. ledere, medarbejdere – kort sagt mennesker – opfører sig – og hvorfor.

Alt sammen serveret med indbygget positivisme, optimisme, håb og konkrete værktøjer til at alle deltagere får mulighed for at udvikle sine talenter og få styr på sine faldgruber.

Er alle den bedste udgave af sig selv?
Vejen til bedre produktivitet, effektivitet, samarbejde, trivsel og øget indtjening opnås bedst, når ledere og medarbejdere bliver ‘den bedst mulige udgave af sig selv’.

Det svære for nogen i den proces er at identificere “hvad skal jeg præcis gøre, for at blive den bedste udgave af mig selv?”.
Den frustration hjælper Enneagrammet med, idet der indbygget i værktøjet er både en masse “retning” og en masse håb.
Præcis ligesom hvis man skal bevæge sig fra eet fysisk sted til et nyt – så hjælper et Kraks-kort eller en GPS uendelig meget. Enneagrammet er dit landkort over den bedste udgave af dig selv og andre…

Der er INGEN der har svagheder, kun talenter!
Hvordan opnår man så at blive “den bedste udgave af sig selv?”. At blive mere inspirerende end irriterende? For lækker fremfor for latterlig?

Det handler først og fremmest om at få øje på – dvs. identificere sine styrker, talenter – og ikke mindst sine begrænsende tanke- og adfærdsmønstre.

Kun hvis man er bevidst om dem, kan udbygge sine styrker og talenter, samtidig med at man er opmærksom på ikke at ryge i sine faldgruber.

I modsætning til mange andre personligheds-værktøjer og psykologiske modeller opererer Michael Groser slet ikke med begrebet svagheder.

“Ingen mennesker har svagheder! Enhver konflikt (indre som ydre) opstår, fordi en person ikke er i stand til at regulere styrken på et af sine talenter, men i stedet kommer til at ‘overforbruge’ det.
Hvad der for eksempel kan virke som et kritisk og dømmende menneske, der kræver det umulige af andre, kan i virkeligheden bunde i den persons kæmpe talent for og ønske om at gøre alting rigtigt, til tiden – kort sagt perfekt,” siger Michael Groser.

Overforbrug af dine talenter… forvrænger dine budskaber og gør (oftest) din adfærd irriterende!
Det er lidt ligesom med musik der strømmer ud af en højtaler. Er volumen indstillet på “tilpas”, så nyder man “samarbejdet” mellem musik og det man foretager sig.

Hvis lyden (på den selvsamme musik) er skruet alt for højt op, bliver det samlede resultat irriterende, forstyrrende og forvrænget.

Når mennesker er presset eller stressede, er det som om en indbygget (ofte ubevidst) mekanisme fortæller os, at vi skal gøre MERE af det vi normalt er gode til – dvs. skrue op for volumen – for at komme tilbage på sporet. Det vil andre ofte opleve som forstyrrende, irriterende eller grænseoverskridende og de vil fortælle os at “vi er for meget!”. Hvilket ofte vil være sandt.

Skruer man for eksempel for højt op for sin korrekthed, som det kan ske for fx. Enneagram type 1, kan den tilhørende kommunikation let blive opfattet som fordømmende og kritisk og som om der, ifølge 1eren, kun findes én måde at gøre tingene på!

Først når man bliver opmærksom på dette mønster, dvs. bliver bevidst om det, er man i stand til at ændre det”.

Enneagrammet giver jer redskabet og værktøjerne!
Når ledere og medarbejdere får identificeret deres Enneagram Profil, så får de viden om styrker, faldgruber, udviklingsvej, kommunikationsstil, lederstil etc. foræret – og derved fjernes frustration og modstand imod “processen”.

Langt de fleste vil gerne “være den bedste udgave af sig selv” hvis blot det ikke indebærer frustrationer og følelsen af at blive udstillet!

 

I de mange år vi har hjulpet ledere og medarbejdere til et bedre samarbejde og øget effektivitet og trivsel – har Enneagrammet været brugt i bl.a. følgende discipliner:

Business

Ledelse
Samarbejde
Trivsel
Kommunikation
Feedback
Samarbejde
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Coaching
Rådgivning og mentoring

Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse

Kontakt Michael Groser

Send en helt uforpligtende forespørgsel til Michael Groser, ved at udfylde nedenstående felter…