Type 6 – Den loyale motivforsker

Generel adfærd
6ere har et ønske om at finde tryghed og føle at de har både indre og andres støtte og vejledning. De er loyale teamspillere og de forsøger at afdække om de kan stole på andre eller hvorvidt noget kan gå galt. Deres konstante “hvad nu hvis?” mentalitet, har til formål at sikre at de har taget højde for eventuelle skjulte dagsordener eller lurende farer, så de selv eller dem de passer på ikke kommer i fare.

Selv hvis de er enige i andres standpunkt, kan de opleve at det er vigtigt at få afdækket alle synsvinkler.

De kan opleve at andre opfatter dem som skeptiske, kritiske, negative eller sure – men 6erens egen opfattelse er at det er almindelig sund fornuft og ansvarlighed at gardere sig og være velforberedt i enhver situation. At balancere for og imod, fordele og ulemper og i det hele taget hele situationen er eet af 6erens fokusområder.

Faldgruber
De kan til tider virke ubeslutsomme og tvivlende på grund af den grundige afvejning af muligheder før de træffer en beslutning.

De kan have det svært med autoriteter, idet de på den ene side ønsker gode autoriteter som forvalter deres magt på en god måde, men samtidig tager de skarpt afstand fra magtmisbrug.

Udbyttet af at bruge ca. 10-15 minutter på at undersøge din Enneagram-profil er tonsvis af værdifulde oplysninger om DIG:

– Dine styrker
Dine faldgruber
– Dine kerneværdier
– Din kommunikationsstil
– Din lederstil
Dine udviklingsområder
Dine stress-temaer
og en masse mere om DIG

Det er gratis at benytte Enneagram Profil Testen.
I den gratis version af testen, modtager du efter testen en “One-Pager” rapport, med gode input som din Enneagram Profil, såsom en generel beskrivelse af din profil, styrker, kompetencer etc.