Type 8 – Den beskyttende udfordrer

8ere ønsker at beskytte sig selv og bestemme over og kontrollere deres eget liv. De tager nemt ansvar eller ledelsen når lejligheden byder sig. De fremstår ofte handlekraftige, idet de bruger deres power til at få noget fra hånden i en fart. De er modige og ofte udfordrende både i relation til andre og sig selv. De har reelt ikke behov for at have kontrol med alt, hvis de blot føler at nogen andre virkelig har det. De har dog nemt ved at gå forrest og træffe vigtige beslutninger.

De værdsætter værdier som retfærdighed og ærlighed og bliver nemt utrygge hvis de ikke kan finde ud af om andre er oprigtige eller har en skjult dagsorden. De kæmper ofte for både egen og andres retfærdighed. De sætter gerne klare grænser og forventer at andre gør det samme.

8ere kan være meget beskyttende overfor dem de har “inden for hegnet”, fx familie eller nære venner eller kollegaer, i modsætning til mennesker som de opfatter som “svage”, hvilket vil sige folk som i 8erens øjne klynker eller beklager sig uden at kunne tage sig sammen. Dem mister de lynhurtigt respekten for.

Undersøg din Enneagram profil

Udbyttet af at bruge ca. 10-15 minutter på at undersøge din Enneagram-profil er tonsvis af værdifulde oplysninger om DIG:

– Dine styrker
Dine faldgruber
– Dine kerneværdier
– Din kommunikationsstil
– Din lederstil
Dine udviklingsområder
Dine stress-temaer
og en masse mere om DIG

Hele den komplette test er gratis at benytte. I Enneagram profil rapporten du modtager efter endt test, er nogle oplysninger gratis, mens resten kan erhverves mod at betale et lille gebyr.