Positiv og præcis kommunikation

Gør din kommunikation målrettet og tydelig med Enneagrammet, når du udnytter dine kommunikations-talenter optimalt – samtidig med at du kontrollerer dine kommunikative faldgruber!
Dette kursus har af mange virksomheder fået prædikatet ‘Det helt store gennem-brud for vores trivsel og samarbejde både i de interne og de eksterne relationer’.

  • Ordene du siger udgør kun 20% af det budskab som andre opfatter. Samtidig ved vi at alle mennesker indeholder filtre som, helt ubevidst, forvrænger både det vi siger og det vi hører.
  • På kurset Enneagrammet og kommunikation lærer du om din egen og de otte andre Enneagram persontypers kommunikations stil.
  • Ikke alene identificerer du hvorledes forskellige personers talestil og kropsprog enten irriterer eller motiverer dig, men endnu vigtigere får du afdækket blinde punkter, som bedst kan beskrives som noget du gør alle andre ser og mærker uden du selv er bevidst om det.
  • Sidst men ikke mindst opdager du dine forvrængende modtager filtre som bestemmer hvorledes du opfatter det andre siger til dig.

  • I en passende blanding af humor, teori og praktiske øvelser kommunikerer vi os gennem kurset, således at jeres budskaber fremover kommer klart igennem.
  • Dette kursus fungerer også som en konflikt forebyggende foranstaltning, idet uklar og uhensigtsmæssig kommunikation på arbejdspladsen er een af de ubetinget største kilder til konflikter og mistrivsel.
    Mistrivsel fører erfaringsmæssigt til dårligt psykisk arbejdsmiljø, sygedage og konstant slidte medarbejdere som kontinuerligt skal dække ind for syge kollegaer. Med mindre man bruger vikarer, som så i stedet er voldsomt omkostningstungt.

I de mange år vi har hjulpet ledere og medarbejdere til et bedre samarbejde, øget effektivitet og trivsel – har Enneagrammet været brugt i bl.a. følgende discipliner:

Business

Ledelse
Samarbejde
Trivsel
Kommunikation
Feedback
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Coaching
Rådgivning og mentoring

Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe kærlige/bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse