Enneagram-baserede udviklingsforløb for ledergrupper

For at sige det ligeud: Ledere har en helt grundlæggende pligt til at være inspirerende og motiverende, hvis de vil leve op til de krav verden stiller til moderne ledere!

Tiden hvor “management by fear” eller udøvelse af kontrol var de fremherskende elementer i “god” ledelse er forbi!
Det er heller ikke længere nok at undskylde et mangelfuldt og uinspirerende lederskab med, at man blev leder fordi man enten var den bedste fagperson (fx. den dygtige sælger som bliver salgschef!) eller fordi man var den eneste kandidat på det tidspunkt!

Tillige presser og stresser det lederen helt urimeligt at være uden gode ledelsesværktøjer og praktiske redskaber til at forvalte sit lederskab ud fra.

Det bør hverken den enkelte leder, medarbejderne eller virksomheden generelt stille sig tilfreds med – det koster på alle planer.

Hvis du kan svare JA til blot nogle få af nedenstående udsagn, så kan Michael Groser og et skræddersyet lederforløb med statsgaranti hjælpe jer:

 • Medarbejderne misforstår nogle gange ledernes kommunikation.
 • Medarbejderne misforstår nogle gange deres indbyrdes kommunikation.
 • Vi oplever konflikter, som nedsætter effektivitet og produktivitet.
 • Vi får ikke altid det optimale ud af den enkelte medarbejder.
 • Vi får ikke altid det optimale ud af samarbejdet på teams og projekter.
 • Vi ved ikke præcist, om medarbejderne trives.
 • Vi ved ikke helt, om medarbejderne overvejer at forlade virksomheden.
 • Vi fornemmer, at der er et uforløst potentiale hos ledere og medarbejdere.
 • Medarbejderne virker indimellem demotiverede eller uengagerede.
 • Lederne virker til, ind imellem, at mangle gode, konkrete værktøjer.
 • Ledere og medarbejdere virker pressede og stressede meget af tiden

Var der bare enkelte “JA’er” imellem dine svar? Så kontakt os!
Brug kontaktformularen nedenfor, hvis du ønsker en uforpligtende snak med os om hvordan vi kan imødekomme lige præcis dine ønsker til et kort eller længerevarende udviklingsforløb for din ledergruppe.

De fleste forløb består af følgende elementer:

 1. Hvert medlem identificerer sin Enneagram Profil (via worqbetter.com)
 2. Introduktion til Enneagrammet
 3. Kortlægning af teamets Enneagram Profil
  Herunder synliggøres teamets styrker og talenter samt mulige faldgruber.
 4. Team workshops (ofte en blanding af workshops og temaer vist til højre).
 5. Mulighed for individuel coaching af de af gruppens ledere som har brug for eller lyst til sparring (fx. om type, styrker, faldgruber etc.
 6. Evaluering og opfølgning på forløbet.
 7. Mulig opfølgning over tid med flere temaer.

Alle udviklingsforløb skræddersys til hver enkelt ledergruppe, med fokus på præcis hvilket udbytte den givne gruppe ønsker.

Forløbene består ofte af et udvalg af nedenstående temaer og workshops, udvalgt med fokus på at understøtte kundens ønsker til udbytte. Alle forløb designes med Enneagrammet som det grundlæggende redskab.

Enneagram Introduktion
Grundig indføring i Enneagrammet og identifikation af hver enkelt leders Enneagram profil (og derigennem styrker, talenter, lederstil, kommunikationsstil, faldgruber, udviklingsområder m.m.).

Inspirerende og motiverende lederskab
Den enkelte leder skaber sit personlige lederskab med vægt på egne styrker/talenter og effektiv håndtering af egne faldgruber.

Positiv og præcis kommunikation
Ledere har brug for at kommunikere tydeligt, motiverende og meget. Da manglende eller dårlig kommunikation starter me
re end 80% af konflikter, bør ledere excellere i kommunikation.

Konfliktforebyggelse
Kurset udbygger den enkelte medarbejders syn på hvad der irriterer og skaber konflikter. Både i retning fra én selv og til andre og omvendt. Resultatet er en øget rummelighed og fleksibilitet mellem teamets medlemmer – og dermed færre konflikter.

Feedback
Manglende eller dårlig feedback er oftest på top 3 over grunde til dårlig performance blandt ledere eller medarbejdere. Der trænes i en model som sikrer succes med feedback hver gang. Tillige opbygges gruppens feedback kultur.

Team-optimering
Forståelse for team-dynamikker og hvad teame
t har brug for fra lederen i forskellige faser.

Adgang til Enneagram samarbejdsportalen worqhub.io

Investeringen i et forløb for en ledergruppe, beskyttes, udvikles og holdes nemmest ved lige, med adgang til samarbejds-guldminen worqhub.io.

Portalen tilbyder bl.a. Enneagram profil analyser, Team analyser, løbende trivsels-undersøgelser, rekruttering, medarbejder udvikling, dannelse af optimale teams og en hel masse mere.

Kontakt Michael Groser

Send en helt uforpligtende forespørgsel til Michael Groser, ved at udfylde nedenstående felter…