Forebyg og håndtér konflikter

Gode konstruktive konflikter styrker medarbejdernes tillid til hinanden og derved evnen/viljen/lysten til at samarbejde effektivt på tværs af faglighed og personlighed. Derfor handler workshoppen ikke kun om at fjerne eller minimere konflikter, men også om at lære af dem der opstår og få noget positivt og konstruktivt ud af dem.

Kurset udbygger den enkeltes syn på hvad der irriterer og skaber konflikter – resultatet er en øget rummelighed og fleksibilitet mellem team’ets medlemmer.

Formål for lederen/medarbejderen: Den enkelte medarbejder opnår et øget kendskab til hvor ens adfærd og kommunikation i særlig grad irriterer andre (uden ens egen hensigt eller viden). Derved tilegnes en mulighed for at den enkelte kan justere og tilpasse sin adfærd, så resultatet bliver færre og ”mildere” konflikter.

Formål for teamet: Fordi nogle konflikter er nødvendige, er det vigtigt at kunne tage dem på en konstruktiv og opbyggende måde – og uden at der efterlades sårede eller døde på slagmarken.

Derved øges medarbejdernes tillid til hinanden – tillige med evnen/viljen/lysten til at samarbejde effektivt på tværs af faglighed og personlighed.

At samarbejde helt uden konflikter er den umulige opgave. Men at forebygge dem, så flest muligt af dem ikke opstår – kræver mindre end du tror…

Når vi nu ved, at det er nogenlunde samme redskaber der forebygger konflikter, som dem der gør det nemmere at håndtere konflikter konstruktivt når de allerede er eskaleret, så giver det god mening at investere ressourcer i konflikt forebyggelse.

Ved at lære hvad der sker hvis ‘de andre trykker på dine røde knapper’ kan du håndtere dine konflikter langt mere effektivt og konstruktivt end hvis du manøvrerer på ‘autopilot’ i dit arbejdsliv.

Viden om hvorledes de 9 Enneagram persontyper irriteres og reagerer helt forskelligt før og under konflikt situationer, sætter alle team’ets medlemmer i stand til at agere langt mere hensynsfuldt og med større rummelighed.

Øget effektivitet, produktivitet, indtjening og bedre service er blot nogle af de resultater du vil kunne måle efter kort tid med færre konflikter.

Og så er det iøvrigt trivsel der gør det sjovt og lystbetonet at gå på arbejde.

I de mange år vi har hjulpet ledere og medarbejdere til et bedre samarbejde, øget effektivitet og trivsel – har Enneagrammet været brugt i bl.a. følgende discipliner:

Business

Ledelse
Samarbejde
Trivsel
Kommunikation
Feedback
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Coaching
Rådgivning og mentoring

Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse

Kontakt Michael Groser

Send en helt uforpligtende forespørgsel til Michael Groser, ved at udfylde nedenstående felter…