Enneagrammet

Måske er den nemmeste måde at forstå Enneagrammet på, at opfatte det som et Krak-kort eller måske endda en GPS over personlig udvikling (på jobbet kalder vi det medarbejder udvikling – but same same…).
Enneagrammet bruges også til bl.a. team-, salgs- og ledertræning, fordi alle disse områder primært består af mennesker.

Teorien i grundtræk
Enneagrammet er en psykologisk model, som beskriver ni ligeværdige personlighedstyper. Modellen forklarer bl.a. menneskers tanke- og adfærdsmønstre, værdier, motivation, overbevisninger, overlevelsesstrategier og meget mere. Kort sagt, hvorfor vi har de tanker og overbevisninger, vi har, og hvorfor vi opfører os, som vi gør. Overbevisninger kan bedst forklares ved at være tanker vi bliver ved med at tænke.
Måske ligeså vigtigt forklarer Enneagrammet indirekte, hvorfor vi ikke altid gør det, som andre synes ville være det naturlige at gøre i forskellige situationer. Ganske enkelt fordi vi, på tværs af de 9 person-typer, har vidt forskelllige tanker og overbevisninger om hvad der er vigtigt når fx. en opgave skal løses – og deraf naturligt nok også har vidt forskellige strategier for hvordan det rent praktisk skal griibes an.
Enneagrammet er anerkendt af psykologer, psykiatere, fremtrædende virksomhedskonsulenter og coaches verden over.

Enneagrammet er altså et let forståeligt landkort over ni persontyper, som kan vise dig den letteste og mest direkte vej til ”den bedste udgave af dig selv” – uanset hvor du lige nu befinder dig.

Enneagrammet er dit nye landkort
De fleste som, i én eller anden form, har stillet sig selv spørgsmålet ”Gad vide, om ikke der findes en endnu bedre udgave af mig?” har også været i berøring med frustrationen ved ikke præcist at vide, hvordan denne udgave egentlig ser ud eller præcis opfører sig. Hvilke talenter man skal fokusere på at udvikle, hvilke faldgruber man med størst udbytte kunne arbejde på at forbedre – kort sagt, hvad man helt konkret skal gøre for at blive en bedre udgave af sig selv. Det er Michaels erfaring, at hvis denne frustration har bare den mindste plads i ens tanke- eller følemønstre, så erstattes ønsket om at blive en bedre udgave af sig selv med en opgivende holdning i retning af ”det nytter ikke alligevel” eller ”jeg orker ikke at sejle i den forkerte retning i årevis, blot for at opdage at jeg ikke har opnået noget som helst”. Dertil kommer hele bekymringen om, hvorvidt man lander på benene, bliver alt for ked af det undervejs, bliver skilt og mister alle sine venner. Alt sammen ”spøgelser”, men nogle alvorlige nogen af slagsen.

I vores kommunikation med andre om den nuværende udgave af os selv, særligt når vi har opført os tvivlsomt over for vores nære relationer, forsvarer vi os med attituden ”sådan er JEG, altså – hvis du vil have mig, må du tage mig som jeg er!” Ikke altid en fair udmelding, da udgangspunktet faktisk var, at man selv gerne ville have udnyttet sine talenter og styrker endnu bedre, men blot gik lidt kold på ikke at vide præcis hvordan.

Enneagrammet er gode, sunde adfærds-strategier
Det er som middel mod denne frustration, at Enneagrammet har noget vigtigt at byde på og den væsentligste grund til at jeg skrev bogen “Ennagrammet i praXis”. Som ovenfor beskrevet, er Enneagrammet let tilgængeligt, og frem for at fokusere bredt og inkludere alle, fokuserer Enneagrammet på præcis dine temaer. Dvs. dine talenter og styrker, dine udfordringer og faldgruber, dine begrænsende tanke- og handlemønstre, dine overbevisninger (om dig selv, andre og verden) og måske vigtigst af alt: Enneagrammet indeholder gode, sunde strategier, som kan hjælpe dig med at håndtere dine faldgruber i relationer, samarbejde og kommunikation med andre.

Forskellen på Enneagrammet og ”de andre” typologier
Det som adskiller Enneagrammet mest fra andre anerkendte og velfungerende psykologiske typologiværktøjer (for eksempel MBTI, Belbin, DISC, JTI, Garuda, Insight m.fl.) er det indbyggede ”how to” element. Hvor de fleste andre systemer næsten udelukkende fungerer som ”krystalkugler”, dvs. de indeholder primært evnen til at diagnosticere personligheden præcist (fx om en person er introvert eller ekstrovert) – eller primært tænkende eller følende), så har Enneagrammet masser af seriøse og målrettede input til, hvordan man kan arbejde med eller håndtere en given negativ adfærd eller faldgrube.

Vinger
Hvert af de ni tal på cirklen repræsenterer en personlighedstype. Hver type er desuden forbundet med én eller to af sine naboer. Disse kaldes vinger. At være forbundet med den ene af eller begge dine vinger vil sige, at din adfærd i nogen grad vil være præget af vingens adfærd.

Stress- og tryghedstyperne
Hver type i Enneagram-symbolet er desuden nært forbundet med to andre typer, angivet med de streger, som løber inde i symbolet. Disse kaldet relationsstregerne. De forbinder den primære type med hhv. typens stress- og tryghedstype (fx. er en 7er forbundet/relateret til typerne 1 og 5). I mange år har disse streger været kendt som ”pilene”, idet der har været pilespidser på disse relationsstreger, men den nyeste viden på området (fra 2012) afslører, at disse pilespidser ikke er en del af den oprindelige teori om Enneagrammet (kun stregerne).

Stresstypen
Den ene relationsforbindelse kaldes for typens stresstype. Det er den type, som du normalt vil komme til at ligne, hvis du er meget presset eller stresset i en periode, fordi du under voldsomt pres ”låner” denne types adfærd.

I perioder af ens liv, hvor typens egen strategi ikke ser ud til at virke, vil man på et tidspunkt uvilkårligt blive presset over i adfærd, som ligner ens stresstype. Karakteren af denne adfærd vil normalt befinde sig på samme niveau af selvindsigt som personen på det pågældende tidspunkt, hvilket i langt de fleste tilfælde vil sige på middel/lavt niveau (da personen jo er særdeles presset). Herved bliver det også naturligt faldgruberne og skyggesiderne fra stresstypen, som kommer i spil. Eksempelvis bliver en hårdt presset 3er, som er presset over i 9er adfærd, handlingslammet og apatisk i skarp modsætning til 3erens normale målrettede og ”gå efter guldet” attitude.

Tryghedstypen
Stik modsat stresstypen har hver af de ni typer også en såkaldt tryghedstype (kært barn har lange navler(!?), så i nogle tilfælde kaldes denne også for lykkepilen eller harmonitypen m.fl.). Tryghedstypen er den anden af relations-stregerne, og den beskriver, hvilken types adfærd du vil blive præget af, når dit liv er trygt, harmonisk og i balance. På samme måde som med stress typen vil den adfærd, som udvises fra trygheds- typen, normalt befinde sig på samme niveau af selvindsigt som personen på det pågældende tidspunkt. Modsat stresstypen, som ofte udviser adfærd på lavt niveau, vil tryghedstypen udvise typen på relativt højt niveau af selvindsigt. Altså en god udgave af vedkommende.

Eksempelvis vil den selvsamme 3er, som ovenfor var presset ud i 9er lignende adfærd, udvise 6er træk, når hans eller hendes liv er harmonisk og balanceret. Hovedtrækkene i denne adfærd vil være et realistisk syn på, hvad han/hun kan overkomme, en ansvarlig tilgang til, hvor meget man kan/skal arbejde, og en naturlig skepsis, som sikrer, at målsætningerne opnås uden for meget stress.

Du kan læse meget mere uddybende om vinger, stress- og tryghedstyper mm. i Michael Grosers bog “Enneagrammet i praXis”.
Du kan købe den i alle net- og fysiske boghandlere – eller HER.

Den mest enkle og samtidig præcise måde at anskue Enneagrammet på er:

Det primære instinkt
Er en definition af det enkelte individs indre opfattelse af (arbejds-)glæde, tilfredshed og følelsen af lykke.
Når disse ting mangler i ens liv, smitter det af på måden vi opfører os på – oftest i en nedadgående, negativ retning.


Den primære type
:
Er en beskrivelse af hvilken helt konkret livs-strategi det samme individ anvender for at få opfyldt sine basale behov for glæde, tilfredshed og lykke.
Når vi oplever livet og jobbet som meningsfyldt, tilfredsstillende og glædesfyldt, så opfører vi os rummeligt, fleksibelt og åbent – hvilket fører til positive relationer både på job og privat.

De 9 Typer

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9


De 3 Instinkt-varianter

Een-til-een

Redebygger

Navigatør