NAVIgatør-instinkt

Med endnu større kraft end din Enneagram-persontype trækker de tre instinkter EEN-til-een, REDEbygger og NAVIgatør i dig – i vidt forskellige retninger. Identifikationen af dit primære instinkt vil hjælpe dig med at afklare dine forudsætninger for at finde din “lykke-vej” samt antagelig lægge de sidste brikker i puslespillet “hvem er jeg”…

Lad os starte beskrivelsen af dette instinkt med at fastslå, at alle mennesker, uanset hvilket af det tre instinkter som ”styrer” én, ønsker at forbinde sig til andre mennesker og at være en del af noget større end dem selv.

Mennesker, hvis basale behov udspringer fra det navigerende instinkt, ser blot ud til at være særligt optaget af gruppens dynamik, magtbalancen, reglerne og strukturen i de grupper, de er en del af (familien, arbejdet, Facebook etc.). Det metaforiske billede på navigatør instinktet kunne være den kæmpe fugleflok, som flyver på himlen, anført af én fugl, som alle styrer efter. Alle ved, hvem der har styringen og rorpinden, alle har deres egen plads i ”hakke-flyve-ordenen”. Hvis flokken deler sig i to grupper, samles den atter senere, som om det var aftalt på forhånd. Alle lander samlet og letter samlet igen, hvis der gives signal hertil (der findes undtagelser, som i alle grupper). Gruppe-dynamik.

Fællesnævneren for samtlige de signalflag som navigatør instinktet benytter til at gøre os opmærksom på vores basale behov, er at de alle handler om, at for at øge chancerne for at overleve og at kunne reproducere os, må vi forholde og forbinde os til mange andre og kende de sociale spilleregler. Det betyder, at dette instinkt kontinuerligt vil søge efter at kende til gruppens dynamik, normer og magtfordeling.

Dette instinkt definerer ikke, om man er social eller a-social, om man har en stor eller lille vennekreds, om man kan lide at gå til fest, men hvis man har navigatør instinktet som sit primære instinkt, har man en naturlig interesse i det, som sker mellem mennesker, hvad der KAN ske mellem mennesker, og hvad man kan foretage sig – eller ikke foretage sig – sammen med andre mennesker.

Navigatører bruger en hel del energi på at forholde sig til, hvorledes man selv og andre navigerer i forhold til “gruppen”, hvilket bl.a. indebærer at finde ud af, hvad ens egen rolle og sociale plads er, hvem der bestemmer over hvem, hvem som har status og inden for hvad.

Navigatører har tendens til at være varmere, mere åbne, engagerende og socialt ansvarlige end de to andre instinkt-varianter (ikke som en regel, men som en tendens).

Samtidig med et behov for at dele informationer om sig selv med “gruppen” kan der være en forsigtighed forbundet med dette. Navigatører håber på at hvis de deler væsentlig information (fx. om sig selv) med nogen i gruppen, så vil dette udmønte sig i at den anden på et tidspunkt deler vigtig information den anden vej. Navigatører kan dog til tider være følsomme overfor hvorledes gruppen vil modtage information om dem og om hvorvidt denne information vil kunne komme negativt tilbage og skade deres status eller plads i gruppen.

Hvis ens primære instinkt er navigatør, vil man på mellem niveau af selvindsigt være optaget af, hvad der sker mellem mennesker, og man vil få energi af at foretage sig ”ting”, hvad enten det har et formål eller ej, sammen med andre mennesker. Det behøver ikke være nært knyttede mennesker; personer med det navigerende instinkt knytter oftest de nødvendige bånd hen ad vejen, bl.a. fordi de som regel har en naturlig in­teresse i andre mennesker kombineret med, at de mestrer disciplinen smalltalk.

Manglende mulighed for at være sammen med andre (famile, kolleger, venner, bekendte, nye bekendtskaber etc.) vil dræne navigatører for energi, og instinktet vil med større og større intensitet gøre opmærksom på, at uden social og mellemmenneskelig kontakt vil man gå til grunde. Uvægerligt vil man drænes for energi!

Samtidig er det, som om de mister deres følelse af identitet og mening, når de ikke er involveret med andre i aktiviteter, der går forud for deres individuelle interesser. De lever efter en formel for gruppe-synergi som siger 2+3=6,5.

Her følger et udsnit af de områder, som navigatør instinktet fokuserer på som sit domæne og gør ”os” opmærksomme på at prioritere (listen er langtfra udtømmende, og selv hvis dette er dit primære instinkt, vil du med stor sandsynlighed ikke identificere dig med alle):

 • De interesserer sig naturligt for gruppens dynamik og hierarki
 • Hvorvidt gruppens skrevne såvel som uskrevne regler og struktur bliver overholdt og af hvem
 • Hvad kulturen i gruppen er (er der forskel på kulturen i Rungsted golfklub og Brøndby golfklub?)
 • Hvad er gruppens mål, og hvordan yder jeg den bedste indsats sammen med andre?
 • Fokus på, om det vi gør som gruppe er meningsfuldt
 • Optaget af magtfordelingen i gruppen (hvem bestemmer over hvem, og er det rimeligt?)
 • Opmærksomhed omkring, hvorvidt de er accepteret i gruppen
 • Optaget af, om nogen i deres grupper har brug for hjælp (graden/intensiteten er stærk afhængig af type)
 • Optaget af, om der er brug for dem og det, de kan bidrage med
 • De er opmærksomme på, hvordan deres handlinger og meninger påvirker andre
 • De stræber efter at føle deres værd og at synliggøre, hvad de bidrager til verden med
 • Søger information og viden om, hvem der har (social) status i gruppen
 • Søger at være involveret og at det, de bidrager med, gør en forskel i samfundet eller verden
 • Optaget af, hvad der giver status i de respektive grupper, man er en del af
 • De kan i reglen bruge en del timer på Facebook pr. dag
 • Hvad der definerer og afgrænser gruppen (fx. kræver et medlemskab af FCK fanklub, at du er glødende FCK fan)
 • De kan have behov for at tilpasse sig til de regler og kulturer, som gruppen har
 • Hvem der laver hvad med hvem
 • Hvem der er ven med hvem
 • Hvem der kommunikerer med hvem og om hvad?
 • Hvem der kender hinanden, og hvad de kan sammen
 • Hvem får hvad ud af at kende hinanden
 • De interesserer sig for loyalitetsfordelingen i gruppen
 • Hvem der er på vej ”frem/op”, og hvem der er på vej ”tilbage/ned”
 • Hvordan virker jeg på de andre (blot for at vide det, ikke som een-til-een’eres markedsføring!)
 • De finder interesse i hjælpeprogrammer for fx. Tsunamien og oversvømmelser (og de firmanavne, der donerer og ruller over skærmen imens)
 • Ønsker at være en del af andres liv og deres verden (vil elske at være venner eller bekendtes gudfar eller ”best man”)
 • De kender ofte mange (tømrer, hundelufter, bilforhandler, advokat, IT-ekspert, dæk-leverandør etc.)


Udbyttet af at bruge ca. 10-15 minutter på at undersøge din Enneagram-profil er tonsvis af værdifulde oplysninger om DIG:

– Dine styrker
Dine faldgruber
– Din kommunikationsstil
– Din lederstil
Dine udviklingsområder
Dine stress-temaer
og en masse mere om DIG

(nogle oplysninger er belagt med en lille gebyr).