Team-optimering

Team optimering kan anskues fra mange vinkler og ingen er som sådan rigtigere eller finere end andre. Vores mangeårige erfaring fra arbejdet med at hjælpe teams og deres ledere (og medarbejdere) med at optimere teamet, har dog givet os et solidt indblik i hvor der er lette og hurtige gevinster at hente hurtigt og hvor der skal arbejdes lidt mere for sagen.

Forskellen på at være del af et Højt Ydende Team, fremfor et “almindeligt” team, kan måske bedst beskrives som forskellen på at spille på det håndbold- eller fodboldhold der vinder kamp efter kamp, fremfor at spille på det hold der taber de fleste kampe.

Imidlertid kan kun relativt få teams kalde sig et Højt Ydende Team, da de fleste teams ikke opfylder standarderne for hvordan et team fungerer optimalt. Sådanne teams er ofte ikke effektive, produktive og mangler mangler både fokus og evner normalt hverken at nå deres mål eller at udnytte deres fulde potentiale.

Det kan nogen gange fungere, hvis man (metaforisk anskuet) er et Old Boys hold, der i enighed har vedtaget at de dyrker “hyggebold” hvor smøger og bajere og 3. halvleg har MINDST lige så høj prioritet som det at vinde kampene. Træningen er aflyst og taktikken er “vi gør det så godt vi kan…”.

Det er de færreste teams, der kan få ledelsens velsignelse til kun at levere på “hyggeniveau”. De fleste teams der arbejder i dagens erhvervsliv er konstant hårdt pressede af målsætninger, KPI’er, budgetter, alt for mange møder og en række andre stressende udfordringer i det daglige!

De 5 SUCCES-Faser for et HY-Team
De områder som et højt ydende team (vi kalder sådan nogle for HY-Teams) må beherske, kan lettest beskrives som en cyklus der omhandler 5 væsentlige områder, som teamet må beherske for at kunne være effektive, produktive og nå deres mål. Hvis bare eet enkelt led svigter, hopper kæden af og teamets muligheder for at top-præstere reduceres kraftigt!

Hvad skal der til at blive et Højt-Ydende-Team?
Det er der garanteret rigtig mange bud på. Vores bud er at teamet må beherske “De 5 SUCCES-faser for et HY-team”.De 5 faser er:

1. Manglende tillid
Manglende tillid blandt teamets medlemmer er fatal for ethvert team, som er gensidigt afhængige af hinanden og som har behov for – eller ønske om – at samarbejde effektivt.

Når tillid er en mangelvare, er det som hovedregel kendetegnet ved en generel uvillighed til at være sårbare eller blotte sine potentielle faglige eller personlige faldgruber overfor hinanden – inden for gruppen.

Team-medlemmer, som ikke er oprigtigt åbne over for hinanden om deres utilstrækkelighed, fejltagelser og faldgruber, gør det umuligt at bygge et grundlag for tillid.

Tillige er manglende tillid ødelæggende, fordi den (desværre) lægger et solidt fundament for udfordringer i det andet område, kaldet:

2. Konfliktskyhed
Teams, der mangler tillid, er ude af stand til at deltage i en sund og engageret debat om ideer og løsninger. I stedet forfalder sådan et team til indirekte diskussioner og forbeholdne kommentarer.
Mangel på sund konflikt er især et problem, fordi det ofte grundlægger udfordringer i det tredje område, nemlig:

3. Manglende engagement
Uden at have givet udtryk for deres meninger i løbet af en engageret og åben debat binder team-medlemmer sig sjældent, om nogensinde, til afgørelser, selv om de måske foregiver at være enige under møder.
På grund af denne mangel på reelt engagement og forpligtelse udvikler team-medlemmer den fjerde funktionsfejl:

4. Manglende eller dårlig feedback
Uden at have forpligtet sig til en klar handlingsplan tøver selv de mest fokuserede og motiverede mennesker med at gøre deres kolleger opmærksomme på handlinger og adfærd, som modarbejder teamets bedste. Når man ikke holder hinanden ansvarlig, skabes et miljø, hvor den femte funktionsfejl (desværre) trives;

5. Manglende fokus på resultater
Manglende fokus på resultater opstår, når team-medlemmer sætter deres individuelle behov såsom ego, egen karriereudvikling eller egen anerkendelse over teamets fælles mål. Og således – som en kæde med bare ét ødelagt led – forringes team-samarbejdet, hvis blot en enkelt funktionsfejl får lov at trives.

Forvent 2-3 dobling af effektivitet og produktivitet!
Erfaringen viser at det er helt rimeligt at forvente en to- eller tredobling af effektiviteten, produktiviteten og i de fleste tilfælde også indtjeningen, når en gruppe personer optimerer deres samarbejde med nogle relativt simple metoder. Det handler bl.a. om forståelse af team dynamikker, roller, kommunikation og motivation.

Michaelgroser.dk anvender anerkendte og simple værktøjer til at hjælpe teams med at blive effektive. En bedre performance på team’et betyder normalt tillige at arbejdet bliver både sjovere og mere motiverende at udføre.

På team-kurserne, som alle har omdrejningspunkt i Enneagrammet, opnår ledere og medarbejdere et godt kendskab til de forudsætninger der skal være tilstede for at en gruppe mennesker kan udvikle sig til et velfungerende “HY-Team” (Højt Ydende team).

Hvordan finder man ud af hvilke faser man har udfordringer i?
I michaelgroser.dk har vi mange års erfaring med hvilke tiltag teamet med fordel kan tage, for at “opgradere” i de faser hvor teamet ikke performer optimalt. Hvilke konkrete tiltag der skal tages, kan teamet undersøge med vores Succes Team Test.

Når teammedlemmerne har svaret på nogle enkle spørgsmål om teamet, kvitterer testen med en uddybende rapport, som helt konkret belyser i hvilke af de 5 faser teamet har mangler eller udfordringer.
Rapporten er udformet så den med grønne, gule og røde smileys angiver hvor teamet allerede performer tilfredsstillende og hvor det modsat har plads til forbedring.
Endelig indeholder rapporten vores forslag til hvad teamet kan gøre, for konkret at løse de udfordringer der måtte fremgå af Succes Team Testen.

Du starter Succes Team Testen HER (testen er pt. under udvikling, men forventes frigivet snarest).

Hvis du ønsker besked, når testen er klar, så udfyld kontaktformularen herunder. Anfør blot “Succes Team Test” i emnefeltet!

I de mange år vi har hjulpet ledere og medarbejdere til et bedre samarbejde, øget effektivitet og trivsel – har Enneagrammet været brugt i bl.a. følgende discipliner:

Business

Ledelse
Samarbejde
Trivsel
Kommunikation
Feedback
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Coaching
Rådgivning og mentoring

Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse

Kontakt Michael Groser

Send en helt uforpligtende forespørgsel til Michael Groser, ved at udfylde nedenstående felter…