Ledelse

At være en del af et højtydende team kan være både en tilfredsstillelse og en særdeles berigende oplevelse.

Imidlertid oplever kun relativ få grupper (som endnu ikke er blevet til et team!) den luksus at kunne kalde sig et team, for slet ikke at nævne et “high performance team”. Hvis team’ets medlemmer ikke kender sine egne og team kollegaers roller, styrker, faldgruber samt uudnyttede potentiale, er det nærmest umuligt at opnå optimal effektivitet, produktivitet og samtidig opleve et berigende samarbejde og en god trivsel.

Erfaringen viser at det er helt rimeligt at forvente en to- eller tredobling af effektiviteten, produktiviteten og i mange tilfælde også indtjeningen, når en gruppe personer optimerer deres samarbejde med nogle relativt simple metoder. Det handler bl.a. om forståelse af team dynamikker, roller, kommunikation, motivation og markant færre konflikter.

BizCoach anvender anerkendte og simple værktøjer til at hjælpe teams med at blive effektive. En bedre performance på team’et betyder normalt tillige at arbejdet bliver både sjovere og mere motiverende at udføre.

På kurserne om Enneagrammet og teams får du et godt kendskab til de forudsætninger der skal være tilstede for at en gruppe mennesker kan udvikle sig til et velfungerende “high performance team”.

I den tid, jeg har kendt og arbejdet med Enneagrammet, har jeg brugt eller set Enneagrammet brugt i bl.a. følgende discipliner:

Business

Kommunikation Feedback
Samarbejde
Teambuilding
Organisationsudvikling
Forandring
Projektledelse
Salg og service
Præsentationsteknik
Ledertræning
Selvledelse
Coaching
Rådgivning og mentoring

Personligt/privat

Personlig udvikling
Selvværdstræning
Selvforståelse
Forandring
Tolerance for andre
Skabe bedre relationer
I parforhold og familieliv
Til forståelse af sine børn
I kunst og kreativitet
Spirituel vækst
Rådgivning
Coaching
Terapi
Psykoanalyse