GRUNDLIGGENDE OM ENNEAGRAMMET OG BØRN…

Rigtig ofte får jeg, af omsorgsfulde og kærlige forældre, spørgsmål som:
”Hvor gamle skal ens børn være før man identificere deres Enneagram type?”.
”Kan man overhovedet type sine børn og hvilket udbytte kan vi forvente?”

Jeg tror ikke der er noget enkelt og entydigt svar, men i denne artikel, får du nogle nede-på-jorden og praktiske råd til hvorledes du kan anskue hele temaet ”Enneagrammet og Børn”.

HVOR GAMMEL SKAL BARNET VÆRE, FOR AT DET OVERHOVEDET GIVER MENING?

Det kan der være mange meninger om, men man kan med nogen fornuft tage udgangspunkt i hvad den tilgængelige psykologi siger.
Meget kort sagt, så er Freud, Jung og de fleste af deres kolleger nogenlunde enige om at menneskers personligheds-struktur er relativ fast, når barnet rammer sin 7 års fødselsdag. Måske lige på selve dagen, men i det nabolag.
Oversat til ”Enneagramsk” vil det sige at barnet i ca. 7 års alderen har fået sin type (sit nummer) og derfra vil navigere rundt i verden i versioner af netop  det nummer kombineret med barnets dominerende instinkt. Som en råd tråd kan man derfor sige at test af børn under 7 år sker med nogen unøjagtighed. Kvart i syv går nok an, men at teste en 4 årig bliver nok mere en festleg end en sandsynlig sandhed.

UDBYTTET ER DEN VOKSNES ANSVAR!

Da børn tilmed er lige så forskellige som voksne og har vidt forskellige læringsmæssige forudsætninger for at forstå spørgsmål og dilemmaer i en test, så er det afhængigt af den voksnes evner  til at omsætte de voksne spørgsmål i testen til noget det enkelte barn kan forstå og forholde sig konkret til.

HVILKET UDBYTTE ER DU PÅ JAGT EFTER?

Inden du i det hele taget går på jagt efter ungernes typer/instinkter, kan det være givende for processen, hvis du går en lille smule på opdagelse i, hvad din dagsorden er. Det er næppe noget de selv har bedt om.. Hvad er den egentlige grund til at du kunne tænke dig at kende børnenes type hhv. Instinkt.

I praksis er det min erfaring at mange forældre oplever at børnene til tider er vanskelige og skaber konflikter – og derfor søger et værktøj som kan nedbringe antallet og/eller intensiteten af konflikter eller skænderier/diskussioner.

MANIPULATION ELLER HENSYN?

Det kommer så i to versioner, som i overskrifter kunne betegnes som manipulation eller hensyn.
Som altid vil jeg forsøge at appellere til at Enneagrammet anvendes som en mulighed for at tage det ultimative hensyn til dig selv og andre. Det skaber i 99% af tilfældene de mest varige og positive resultater.
Manipulation derimod, er ofte, på kort sigt, buldrende effektivt, men i længden en killer af enhver givende og kærlig relation. Mest fordi langt de fleste der bliver manipuleret, opdager det før eller siden og den erfaring sætter sig som en kile imellem manipulatoren og den manipulerede og umuliggør en kærlig, autentisk og givende relation i fremtiden. Der lægger sig et beskyttelseslag imellem ”parterne”, idet den manipulerede til stadighed vil være på vagt overfor ”den skjulte dagsorden og risikoen for at blivet manipuleret i retning af noget ubehageligt…

Når Enneagrammet derimod bruges som et effektivt og let-anvendeligt hensyns-værktøj, så beriges, styrkes og udbygges enhver relation. Hvis du synes det lyder som en overfladisk byttehandel, så skal jeg lige indskyde at masser af videnskab og forskning viser at kærlige handlinger i længden fører til oplevelsen af dyb og emotionel kærlighed (eller venskab).

Nok om det!

DU SKAL VÆRE PÆDAGOGISK, FANTASIFULD, STØTTENDE OG ANONYM

Min erfaring er at der pt. Ikke findes nogen Enneagram tests (før den vi arbejder på, bliver færdig) som reelt kan anvendes af børn og unge, uden den voksnes hjælp og støtte.
Men omvendt kan man komme rigtig langt, hvis man afser tid og energi til at hjælpe barnet eller den unge, i processen med at identificere sin type hhv. sit stærkeste instinkt.
Hjælpe og bistå skal her opfattes som en slags oversætter- eller tolke-funktion, hvor den voksnes opgave er at over- eller omsætte testens spørgsmål til et sprog og nogle scenarier som barnet/den unge kan forholde sig til.

Hvis det er en ”udsagns-test” (det er de fleste) så vil testen påstå forskellige ting, som test-personen så erklærer sig mere eller mindre enig/uenig i. Hvert spørgsmål er knyttet til en tye eller et instinkt.

Testen vil eksempelvis fremsætte påstanden ”På et afdelingsmøde på jobbet, tager jeg ofte rigtig meget ansvar, hvis jeg oplever ansvaret som vigtigt og der ikke er andre der tager det. Også selvom det givne ansvar reelt ikke er mit område” (6er spørgsmål).
Her vil et barn oftest bare stirre tomt ud i luften og den voksnes opgave er at omskrive spørgsmålet, så selve temaet “ansvarlighed” bevares, men sættes i en kontekst som barnet kan navigere i og forstå.
Kunsten for den voksne her, er at stille spørgsmålet, uden samtidig at farve svaret med sin egen opfattelse af hvad barnet skal svare, men efterlade et rum til at barnet kan være nysgerrig og gå på opdagelse i sin egen version af svaret.
Det ovennævnte spørgsmål kunne fx omsættes til noget i retning af ”når der sker noget ovre i klassen,  som nogen er nødt til at gøre noget ved – altså en af eleverne – så er det svært for mig at lade som ingenting , hvis ingen reagerer. Hvis ingen gør noget så kommer jeg nemt til at føle at jeg er nødt til at gøre det som jeg føler skal gøres”.

Alt efter alderen på barnet eller den unge, må den voksne bruge sin fantasi og sine kommunikative færdigheder, således at temaet forbliver i fokus, men i et sprog og sværhedsgrad som barnet forstår.

HUSK AT FORTÆLLE BARNET RESULTATET!

For ikke an barnet eller den unge skal føle at der sker ting bag deres ryg, eller blive utryg omkring hele det her test-scenarie, så er det en god ide at drøfte resultatet af testen med barnet. Forklar barnet hvad resultatet er og spørg støttende ind til om barnet er enig. Alene den proces kan være sindssygt berigende for jeres relation. Men vær varsom med ikke at mase barnet ind i en kasse – det bryder hverken børn, unge eller voksne sig om. Forklar barnet at det handler mere om at kunne navigere UDEN FOR kassen end om at skulle længere ind i den… Præcis ligesom det giver mere mening for voksne på den måde.

DET ER IKKE LET, ER DET?

Hvis jeg ovenfor får det til at lyde som en let opgave, så beklager jeg – for det er det ikke! Men omvendt kan det jo være en kæmpe gave for både barnet og den voksne som måske i fremtiden får en unik mulighed for at tilpasse situationer, kommunikation og behov til begge.

NYSGERRIG EFTER MERE OM ENNEAGRAMMAT OG BØRN?

Så kan jeg varmt anbefale dig at købe det netop udkomne nummer af magasinet “Vores Børn”, hvor Mette Simensen har en fremragende artikel om netop…… Enneagrammet og Børn. God læselyst!

UNDERSØG DIN OG PODERNES ENNEAGRAM-PROFIL MED VORES SPRITNYE TEST

Hvis du ikke allerede ved hvilken Enneagram profil podede relateres til, inviterer jeg dig til at benytte vores nye test lige HER.

I bytte for din tid, får du i samme test både testet din eller børnenes TYPE og jeres (såkaldte) INSTINKT-STAK og får derved adgang til en hulens masse information om dig selv eller ungerne, såsom typens styrker, faldgruber, kerneværdier, livsstrategi, kommunikationsform, lederstil, konflikttilgang, stresstegn, udviklingsområder og meget meget mere.

God jagt og pas rigtig godt på børnene ❤️❤️❤️